اثناسيوس بطريرك الاسكندرية،

Language
Arabic
Gender
Male
Profession
بطريرك
Activity
مولف
Title
بطريرك
Fields FI SI Content
001 A128622
003 https://data.diamond-ils.org/agent/128622
005 20240319114353.0
100 . . $a   20240319 b ara y50## #### ba0
101 . . $a   ara  
102 . . $a   XX
120 . . $a  b   b
103 . .
200 . 1 $7   ba0y fa 1 y   $8

Authorized
اثناسيوس بطريرك الاسكندرية
Alphabet
Arabic , Arabic
Transliteration
No transliteration scheme used
Given name (Other part element)
اثناسيوس بطريرك الاسكندرية

اثناسيوس بطريرك الاسكندرية

اثناسيوس بطريرك الاسكندرية

The Library of the Diocese of Assiut, Coptic Orthodox Church. Manuscript. Liturgy 303

Manuscript

اثناسيوس بطريرك الاسكندرية

اثناسيوس بطريرك الاسكندرية

The Library of the Diocese of Assiut, Coptic Orthodox Church. Manuscript. Liturgy 306

Manuscript

اثناسيوس بطريرك الاسكندرية

اثناسيوس بطريرك الاسكندرية

The Library of the Diocese of Assiut, Coptic Orthodox Church. Manuscript. Liturgy 308

Manuscript

اثناسيوس بطريرك الاسكندرية

اثناسيوس بطريرك الاسكندرية

The Library of the Diocese of Assiut, Coptic Orthodox Church. Manuscript. Liturgy 305

Manuscript

21 Paremhat 1561 29 March 1845
Arabic
12 Haṯōr 1606 20 November 1889
Arabic