القديس اغريغوريوس أسقف الجزائر،

Language
Arabic
Gender
Male
Profession
كاهن
Activity
الكهنوت
Title
أسقف
Residence
الجزائر
Fields FI SI Content
001 A128665
003 https://data.diamond-ils.org/agent/128665
005 20240320103010.0
100 . . $a   20240320 b ara y50## #### ba0
101 . . $a   ara  
102 . . $a   XX
120 . . $a  b   b
103 . .
200 . 1 $7   ba0y fa 1 y   $8

Authorized
القديس اغريغوريوس أسقف الجزائر
Alphabet
Arabic , Arabic
Transliteration
No transliteration scheme used
Surname (Entry element)
القديس اغريغوريوس أسقف الجزائر

All publications by this authority 6

القديس اغريغوريوس أسقف الجزائر

القديس اغريغوريوس أسقف الجزائر

The Library of the Diocese of Assiut, Coptic Orthodox Church. Manuscript. Liturgy 303

Manuscript

القديس اغريغوريوس أسقف الجزائر

القديس اغريغوريوس أسقف الجزائر

The Library of the Diocese of Assiut, Coptic Orthodox Church. Manuscript. Liturgy 306

Manuscript

القديس اغريغوريوس أسقف الجزائر

القديس اغريغوريوس أسقف الجزائر

The Library of the Diocese of Assiut, Coptic Orthodox Church. Manuscript. Liturgy 307

Manuscript

القديس اغريغوريوس أسقف الجزائر

القديس اغريغوريوس أسقف الجزائر

The Library of the Diocese of Assiut, Coptic Orthodox Church. Manuscript. Liturgy 308

Manuscript

القديس اغريغوريوس أسقف الجزائر

القديس اغريغوريوس أسقف الجزائر

The Library of the Diocese of Assiut, Coptic Orthodox Church. Manuscript. Liturgy 309

Manuscript
Publications by this authority 6